Comuna Apold aparţine judeţului Mureş , are o suprafaţă de 12541 ha , din care suprafaţa intravilanului este de 244,51 ha. Este cea mai sudică dintre localitățile judeţului Mureş şi este mărginită de următoarele comune:

  • La Vest-Comuna Daneș
  • La Est-Comuna Saschiz
  • La Nord-Municipiul Sighişoara, comuna Albesti și Vânători
  • La Sud-Comuna Brădeni, care aparține județului Sibiu
  • În Sud-Est-Localitatea Bunești, care aparține județului Brașov.


Din punct de vedere morfologic comuna Apold se află aşezată în Podișul Târnavelor ,unitatea geografică a teritoriului având valori medii, cuprinse între 400 – 800 m ,aceasta fiind dispus în Podișul Hârtibaciului,la limita subdiviziunii geografice cu Subcarpații Transilvaniei.

Satele componente Saes, Apold și Vulcan sunt situate preponderent în sectorul de podiș tipic, în timp ce satul Daia interferează cu structuri de contact și chiar de tip subcarpatic. Teritoriile acestor sate urmăresc,în linii generale,conturul bazinelor hidrografice principale.
Dealurile mai importante sunt: Dealul Mănăstiri (554 m), Chesel, Apold (647 m),dealul Padurea Apold, Dol, Saschiz, Pisicilor, Biromului, dealul de Nisip, dealul în Față, Valea Dai, valea Zmeurii care sa varsă în valea Saeșului, Platoul Braite și Lenches,Via lui Lupu, Groapa Gâtu Cântarului şi altele. Cel mai înalt deal este Bironului cu 707 m, urmat de Dealul în Fața cu 689 m. Depozit de mlastină la Saeș (18 ha), această structură sedimentară este de fapt turbării oligotrofe.
Comuna Apold este străbătută de râul Saeș pe o distanță de 32 km în care se varsă pâraie cu debite mici , dar care în condiţii de viitură pot crea probleme. Acestea sunt: Raul Saeș care se varsă în Târnava Mare , Valea Zmeurei, Vulcanul, Valea Lenches, Morii şi altele mai mici. Înspre comuna Albești curge Valea Dai.

În strânsă concordanţă cu substratul litologic, cu relieful, clima şi vegetaţia, învelişul de sol al comunei este foarte variat. De pe zonele mai înalte ale dealurilor şi până în luncile joase ale râurilor, întâlnim o gamă largă de soluri.

 

Localităţi aparţinătoare:

Apold(Trappold)

Satul Apold, sat de reşedinţă al comunei Apold se află aşezat în partea cea mai sudică localitate a Judeţului Mureş (46*07″-latitudine nordică ; 24*44″- longitudine estică) având următorii vecini:

  • la est – Daia,
  • la sud – Brădeni care apartine de județul Sibiu,
  • la vest – comuna Daneș ,
  • la nord – satul Saes
  • la nord-est satul Vulcan.

Localitatea Apold, faţă de municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv Târgu Mureş se află la o distanţă de 75 de km , iar faţă de municipiul Sighişoara se află la o distanţă de 17 km. Localitatea Apold este traversata de Drumul Judetean 106 , precum şi de drumul comunal DC 56 Daia.

Suprafaţa intravilanului este de 83,67 ha.

 

Saeș (Schaass)
Localitatea Saeș aparţine comunei Apold şi este situată în partea de nord a localităţii de reşedinţă Apold , la 7 km de aceasta, într-o zonă de relief deluros şi instabil străbătut de Râul Saeș. Localitatea este străbătută şi mărginită la vest de Râul Saeș,Platoul Braite și Stejăreni este mărginită la est de dealuri puţin împădurite cultivate cu cereale (porumb , grâu,orz ,ovăz ,sfeclă de zahar)culturi de cartof, livezi, păşuni şi este deservită de un depozit de mlaștină de 18 ha fiind o structură sedimentară.
Localitatea este situată în Podişului Târnavelor pe coaste structurate puternic, la poalele versanţilor dealurilor cu altitudini cuprinse între 450-690 m, ce mărginesc localitatea la est şi vest şi are o altitudine de 542-551 m. Terenul este stabilizat şi prezintă terase plantate cu livezi.
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 8,20 – 9,0 grade celsius. Precipitaţiile medii multianuale reprezintă 565 l/mp – 642 l/mp.
Satul Saeș este aşezat de-a lungul drumului J 106.
Faţă de municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv Târgu Mureş se află la o distanţă de 58 km, iar faţă de municipiul Sighişoara la o distanţă de 9 km.
Suprafaţa intravilanului este de 65,69 ha

 

Daia (Denndorf)
Satul Daia se află aşezat la o distanţă de 8 km faţă de satul reşedinţă de comună şi de asemenea este situat în partea de vest a localităţii Vulcan la 6,00 km de aceasta, într-o zonă de relief deluros instabil, străbătut de văi adânci.

Localitatea este străbătută de râul Saeș şi este mărginită de dealuri puţin împădurite dar cultivate cu vii, livezi şi păşuni şi este deservită de un drum forestier ce asigură legătura cu satul Saschiz.

Localitatea se situează la poalele versanţilor dealurilor cu altitudini de 637 – 707 m care mărginesc localitatea de la est la vest şi de la sud la nord are o altitudine cuprinsă între 673,0 – 684,0 m .
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 8,20 – 8,90 grade C. Precipitaţiile multianuale reprezintă 636 l/mp.
Suprafaţa intravilanului acestei localităţi este de 77,34 ha.

 

Vulcan (Vulcandorf)
Localitatea Vulcan aparţine comunei Apold, este situată în partea de nord-est a localităţii Apold, la 6,00 km de aceasta , într-o zonă cu relief deluros instabil, străbătut de văi mici.

Localitatea este străbătută şi mărginită de Pârâul Vulcan de unde şi denumirea localităţii şi este mărginită de dealuri puţin împădurite, dar cultivate cu vii, livezi şi păşuni şi este deservită de un drum ce asigură legătura cu satul de reşedinţă Apold, respectiv DC 56.Amplasat intr-un bazinet hidrografic derivat.

Totusi Vulcanul este legat de satul Aurel Vlaicu prin DC 54 și de localitatea Sapartoc prin DC 55.

Localitatea se situează la poalele versanţilor dealurilor cu altitudini de 586-670 m ale dealurilor Dol (662m) şi Dealul Padurea Apold (594 m)ce mărginesc localitatea de la est la vest şi au o altitudine de 494 – 573  m.
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 8,20 – 8,90 grade C.

Precipitaţiile medii multianuale reprezintă 636 l/mp.
Suprafaţa intravilanului este de 17,81 ha