Turism

Amplasată în spaţiul de mare concentrare a cetăţilor săseşti medievale şi beneficiind de un cadru natural felurit şi adecvat unor activităţi de tipul turismului rural, comuna Apold deţine un veritabil potenţial turistic care va constitui, cu siguranţă, într-un timp mediu principala resursă economică a unui teritoriu, marcat de importante vectorizări etno-demografice şi sociale contrastante.

Cele patru biserici-cetăţi, la care se alătură triumfal celebrul turn al Daiei şi celelalte edificii cu indici de atractivitate pozitivi, poveştile şi faptele vânătoreşti , alături de ospitalitatea înrobitoare a sătenilor transformă acest univers rural al vecinătăţilor într-un spaţiu de vacanţă veritabil, constituind o alternativă reală a turismului, în condiţiile de confort oferite de fostele reşedinţe săseşti.

Traseele turistice sugerate de Primărie pot umple un întreg sejur cu amintiri unice, de la sunetul bătrânelor clopote din turnul cetăţilor înalte de zeci de metri sau sunetul grav de orgă, amintind de vechile ceremonii săseşti, până la ameţitoarele privelişti asupra satelor, adevărate burguri medievale, consumate de pe înălţimile din jurul vetrei sau din foişoarele turnurilor, săgeata căprioarei care îţi taie calea, trosnetul crengilor de pin sub cutezanţa labelor ursului izvorât de undeva din negura pădurii.

Potenţialul turistic natural

Potenţialul morfoturistic-este reprezentat de lanţurile de dealuri împădurite cu un climat de cruţare, bogate în faună şi cu o floră bine conservată, fondul zoogeografic permiţând în această zonă, turismul cinegetic .

Potenţialul climato-turistic- permite practicarea activităţilor turistice în toate sezoanele, cu variaţii în funcţie de specificul formelor de turism.

Satul Daia, ar putea deveni în întregime un sat turistic, nefiind un sat de tranzit auto şi având un aer foarte curat.

Potenţialul turistic antropic

Este complementar celui natural, în această categorie a resurselor şi obiectivelor turistice fiind incluse obiectivele cultural – antropice (biserici – fortificate din Apold , Daia si Saeș, complexul arhitectonic rural din satele comunei) precum şi cele care se leagă de cultura materială şi spirituală din mediul rural (obiceiuri, tradiţii, etc.).
Aceste aşezări săteşti cu biserici fortificate se află pe lista Patrimoniului Universal UNESCO, şi ele formează un tot unitar cu valoare istorică, cuprinzând moduri de organizare a spaţiului, clădiri şi urme de activităţi umane care îşi pun pecetea asupra împrejurimilor. Ele constituie o realizare arhitecturală deosebită datorită diversităţii şi folosirii gamei de tipare defensive din faza târzie a evului mediu european.

By |2023-05-18T14:40:24+03:00ianuarie 18th, 2017|Comentariile sunt închise pentru Turism
Go to Top