Domnule Prefect, Stimati consilieri, Onorata asistenta !

În conformitate cu prevederile art.63, alin.(3), lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locală, republicată, va prezint Raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a comunei Apold, raport, care se refera la capacitatea administratiei publice locale de a gestiona si rezolva in nume propriu si cu responsabilitate treburile publice si patrimoniul localitatii in interesul comunitatii locale, pe principiile autonomiei locale.

Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2018 ale compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidentiind cu precadere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local si a dispozitiilor emise de primar.

Va invitam sa vizualizati imaginile si materialele de mai jos.

  Raport 2018 (65,2 MiB, 41 hits)

  Raport primar 2018 (490,9 KiB, 39 hits)

  Raport primar 2018 (41,1 KiB, 41 hits)